Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 29 2013

SjasiuS
SjasiuS
Czasami tak trudno spojrzeć na kogoś, od kogo kiedyś nie mogliśmy oderwać oczu..
— ..na kogoś z kim się wiązało przyszłośc.
Reposted fromovershadow overshadow

May 27 2013

SjasiuS
9272 b6f1
Reposted fromkarahippie karahippie
SjasiuS
9279 e510
Reposted frommentalstate mentalstate
SjasiuS
9548 18ad 500
Reposted fromseasons seasons
SjasiuS
Reposted fromlucyharmon lucyharmon
SjasiuS
0159 402b
fuck tha police!
Reposted fromdelima delima
SjasiuS
0224 f8cb
Reposted fromwszystkojednoizm wszystkojednoizm

May 25 2013

SjasiuS
1182 ae7a 500
SjasiuS
1387 c3ae
Reposted frombluelagoon bluelagoon
SjasiuS
6508 df6b
ludzik!
Reposted fromkrolowa-sniegu krolowa-sniegu
SjasiuS
6841 c587
Reposted fromthesmajl thesmajl
SjasiuS
6849 78aa
Reposted fromthesmajl thesmajl
SjasiuS
6931 68c9
Reposted fromsurprised surprised
SjasiuS
O szczyt walczysz latami, w pół dnia z niego spadasz w dół.
— Miuosh
Reposted fromsorrisoartificiale sorrisoartificiale
SjasiuS
Reposted fromlucyharmon lucyharmon
SjasiuS
7089 cabc
Nigdy nie planowałam z nim miłości, to był przyjaciel, tylko przyjaciel, ale w pewnej chwili doszłam do wniosku, że to nie tylko przyjaźń, że nie jestem w stanie normalnie funkcjonować, że to coś innego, całkiem nowego, nieznanego. Wtedy pierwszy raz poczułam co to jest prawdziwa miłość.
Reposted fromhestjapa hestjapa
SjasiuS
7112 2971
Reposted fromintraitable intraitable
SjasiuS
7156 5456
Reposted fromgdybam gdybam
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl